Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Minimering av tryckfall i ventilationssystem

Tryckfallet i ventilationssystem påverkar hur mycket energi som krävs för fläktarbetet. Ju skarpare och fler krökningar med mera som kanalerna har desto större motstånd uppstår och desto mer energi krävs för att upprätthålla samma luftflöde i systemet. Invändig area spelar också en avgörande roll. Problem kan uppstå om behov av utrymme för ventilationskanaler med mera inte är tillräckligt beaktade. Genom att beakta detta i projekteringen ökar möjligheterna att minska den energi som krävs för att driva ventilationssystemet.

Teknisk specifikation KravID: 10991: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA AF 12
AFD.31 Beställarens organisation
(Här anges kraven nedan under en okodad underrubrik "Ventilationssystem".)
OCH
AMA VVS & kyl 12
57 Luftbehandlingssystem
(Sätt in nedanstående text.)

Vid projekteringen och produktionen av byggnaden och dess ventilationssystem ska säkerställas att tryckfallet i ventilationssystem minimeras så att beställarens krav på specifik fläkteleffekt (SPF) kan uppnås.

Bland annat ska behov av utrymme vid montage och av underhåll beaktas så att rimligt utrymme finns vid kanaler och komponenter för att genomföra dessa och liknande åtgärder. Beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt för projekterat system ska göras.

För beställarens krav på specifik fläkteleffekt, var god se det kravet.

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS och kyl 2014.

Detta krav bör ställas om kravet på specifik fläkteleffekt ställs. 

Kravet kan utvecklas med krav på livscykelberäkningar av olika ventilationsdragningar. För sådant krav bör emellertid en rad parametrar fastställas och vem som ansvarar för dessa och vilken giltighet resultaten ska äga. Något sådant kriterium finns inte utarbetat än.

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

Uppföljning av kravet

Kontroll av projekteringens beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt.
Kontroll av att kraven på specifik fläkteleffekt uppnås. (Var god se krav som avser specifik fläkteleffekt)

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS och kyl 2014.

Detta krav bör ställas om kravet på specifik fläkteleffekt ställs. 

Kravet kan utvecklas med krav på livscykelberäkningar av olika ventilationsdragningar. För sådant krav bör emellertid en rad parametrar fastställas och vem som ansvarar för dessa och vilken giltighet resultaten ska äga. Något sådant kriterium finns inte utarbetat än.

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

Uppföljning av kravet

Kontroll av projekteringens beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt.
Kontroll av att kraven på specifik fläkteleffekt uppnås. (Var god se krav som avser specifik fläkteleffekt)

OBS: Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS och kyl 2014.

Detta krav bör ställas om kravet på specifik fläkteleffekt ställs. 

Kravet kan utvecklas med krav på livscykelberäkningar av olika ventilationsdragningar. För sådant krav bör emellertid en rad parametrar fastställas och vem som ansvarar för dessa och vilken giltighet resultaten ska äga. Något sådant kriterium finns inte utarbetat än.

SS-EN 13141-4:2011 heter Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder.

ISO 13349: 2010 heter Luftbehandlingsteknik - Fläktar - Terminologi och klassificering.

ISO 12759:2010/Amd 1:2013 Fans - Efficiency classification for fans.

SFP= Specifik fläkteleffekt (engelska: Specific Fan Power). Definieras som till- och frånluftsfläktarnas summerade eleffekt (P) dividerat med totalt transporterat luftflöde (q). SPF= P/q. Eleffekten är då i enhet kW och luftflödet har enhet kubikmeter per sekund (m3/s)

Med centrala fläktaggregat avses fläktaggregat som driver ventilationssystemet för hela eller en större del av byggnaden, till skillnad från lägenhetsvisa fläktaggregat som endast driver ventilationen för en lägenhet.

Uppföljning av kravet

Kontroll av projekteringens beräkningar av tryckfall och specifik fläkteleffekt.
Kontroll av att kraven på specifik fläkteleffekt uppnås. (Var god se krav som avser specifik fläkteleffekt)

  • KravID: 10991: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.