Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Överlämning

Att den personal som ska driva fastighetens energi- och ventilationssystem utbildas i systemets funktioner och hur systemet drivs optimalt är en förutsättning för en energieffektiv drift. Det är viktigt att i förväg precisera innehållet i den utbildning driftpersonalen ska få så att innehållet i utbildningen stämmer mot byggnadens energi- och ventilationssystem och ligger i linje med Beställaren krav på byggnadens prestanda.

Teknisk specifikation KravID: 10997: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede
  • Överlämning

AMA-rubrik:
AMA Hus 14
YUP.5 Information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer.
(Sätt in nedanstående text)
OCH
AMA Hus 14
YUH.5 Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
OCH
YUK.5 Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
(YUH.5 och YUK.5 Innebär att entreprenören ska ta fram de handlingar som behövs för installationernas drift och underhåll, komplettera med texten nedan.)

Entreprenören ska efter slutbesiktning informera och utbilda driftorganisationen i samband med överlämnandet.

Överlämningen ska följa det tidigare upprättade systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion. Därvid ska byggnadens energiprestanda så som byggnaden är projekterad och producerad också redovisas enligt beställarens redovisningsmall (mall för redovisning av energi) och ingå i relationshandlingarna.

Innehållet i informationen ska följa systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion.

Undervisningen ska följa planen för undervisning som finns upprättad i systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion.

Upphandlingsmyndighetens kvalificeringsvillkor,  Förslag på system för uppföljning av energikraven (KravID: 10982), kan vara en indikation på att entreprenören har kunskap och kapacitet att genomföra det här kravet. Upphandlaren skulle då kunna skriva att kravet på överlämning granskas genom att anbudet innehåller det som specificeras enligt krav  Förslag på system för uppföljning av energikraven.

OBS: Kravet kan användas endast om tidigare krav används, de krav som specificerar att entreprenören och beställaren ska upprätta ett system för hur energikraven ska följas upp under byggprocessen och verifieras efteråt.

Kravet är utformat för att fungera med SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen (eller likvärdigt). Energiverifikat 1.0 kan alltså entreprenören/konsulten då kan använda för att utforma ett sådant system som efterfrågas i kravet. 

Upphandlingsmyndigheten har en serie upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av byggnadens energiprestanda, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Dessa krav innehåller samtliga meningen ett "system för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion" och är beroende av varandra.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt.  Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Givare och mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID:10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer informationskrav och utbildningsplanen i det upprättade Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion (Var god se krav KravID: 10982, KravID: 10983).

OBS: Kravet kan användas endast om tidigare krav används, de krav som specificerar att entreprenören och beställaren ska upprätta ett system för hur energikraven ska följas upp under byggprocessen och verifieras efteråt.

Kravet är utformat för att fungera med SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen (eller likvärdigt). Energiverifikat 1.0 kan alltså entreprenören/konsulten då kan använda för att utforma ett sådant system som efterfrågas i kravet. 

Upphandlingsmyndigheten har en serie upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av byggnadens energiprestanda, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Dessa krav innehåller samtliga meningen ett "system för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion" och är beroende av varandra.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt.  Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Givare och mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID:10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer informationskrav och utbildningsplanen i det upprättade Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion (Var god se krav KravID: 10982, KravID: 10983).

OBS: Kravet kan användas endast om tidigare krav används, de krav som specificerar att entreprenören och beställaren ska upprätta ett system för hur energikraven ska följas upp under byggprocessen och verifieras efteråt.

Kravet är utformat för att fungera med SVEBY:s Energiverifikat 1.0 - uppföljning av energikrav under byggprocessen (eller likvärdigt). Energiverifikat 1.0 kan alltså entreprenören/konsulten då kan använda för att utforma ett sådant system som efterfrågas i kravet. 

Upphandlingsmyndigheten har en serie upphandlingskriterier som gäller styrning och uppföljning av byggnadens energiprestanda, under hela byggprocessen - från programskedet till garantiperioden. Dessa krav innehåller samtliga meningen ett "system för samlad dokumentation för uppföljning av energikrav under projektering och produktion" och är beroende av varandra.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt.  Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Givare och mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID:10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning

Granskning av informationen och överlämningen så att den följer informationskrav och utbildningsplanen i det upprättade Systemet för samlad dokumentation för uppföljning av energikraven under projektering och produktion (Var god se krav KravID: 10982, KravID: 10983).

  • KravID: 10997: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.