Miljömål

Samlad miljödokumentation till beställaren

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10554

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Entreprenören ska redovisa en samlad miljö-dokumentation då projektet avslutats. Av dokumentationen skall framgå vilka beslut som fattats och vilka material som valts.

Skriftlig dokumentation

Fotodokumentation från byggtiden.

  • KravID: 10554
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.