Skydd av yt- och grundvatten

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10497

Gäller i följande byggskeden:

  • Produktionsskede

Produktionen ska inte påverka yt- eller grundvatten negativt genom grumling eller föroreningar.

Det ska finnas dokumenterade rutiner för förebyggande insatser samt dokumenterade rutiner för hantering av avvikelser. Dessa rutiner ska gälla för respektive byggplats.
De ska finnas i ett kvalitets- eller miljöledningssystem, eller i en objektsanpassad miljöplan eller liknande styrande dokument.

Skriftlig dokumentation med beskrivning av förebyggande insatser och insatser vid avvikelser.

Planering för renings-åtgärder vid upplag eller länspumpning.

Föreskrifter kan även ha upprättats i samband med planarbetet.

Planering för renings-åtgärder vid upplag eller länspumpning.

Föreskrifter kan även ha upprättats i samband med planarbetet.

Planering för renings-åtgärder vid upplag eller länspumpning.

Föreskrifter kan även ha upprättats i samband med planarbetet.
  • KravID: 10497
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.