Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem

Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystemet är nödvändig för att kunna följa upp och verifiera byggnadens energianvändning och för att kunna se att beställarens krav på byggnadens prestanda har uppnåtts.

Teknisk specifikation KravID: 10996: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA EL 12
8 Styr- och övervakningssystem
(Sätt in nedanstående text.)

Entreprenören ska projektera luftbehandlingsaggregat så att följande ska kunna avläsas, styras, regleras och övervakas:

  • luftflöden,
  • lufttemperaturer, 
  • verkningsgradsmätningar av värmeväxlare
  • SFP-tal (specifik fläkteffekt) på fläktar

Avläsning, styrning, reglering och övervakning ska projekteras så att det är möjligt att koppla upp luftbehandlingsaggregat mot ett överordnat fjärrkontrollerat styrsystem. Avläsning och styrning ska även kunna ske på plats.

Larmgränser för avvikelser eller driftfel ska projekteras.

AMA Hus 14
YTC.18 Kontroll av styr- och övervakningssystem
(Under denna rubrik anges hur kontroll av styrnings- och övervakningssystem ska ske.)

OBS: AMA El som används i kravet är från 2012, senaste AMA el kommer i år 2019. En uppdatering pågår.

Kravet bör användas tillsammans med kraven på byggnadens energiprestanda.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar, protokoll från besiktning, Protokoll från injustering av värme och ventilation. Energimätning.

OBS: AMA El som används i kravet är från 2012, senaste AMA el kommer i år 2019. En uppdatering pågår.

Kravet bör användas tillsammans med kraven på byggnadens energiprestanda.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar, protokoll från besiktning, Protokoll från injustering av värme och ventilation. Energimätning.

OBS: AMA El som används i kravet är från 2012, senaste AMA el kommer i år 2019. En uppdatering pågår.

Kravet bör användas tillsammans med kraven på byggnadens energiprestanda.

Följande krav avser uppföljning av energikraven på byggnaden och byggnadens energiprestanda och bör användas samtidigt (där det passar syftet med upphandlingen): Förslag på ett objektsanpassat system för uppföljning av energikraven (KravID: Flerbostadshus 10982. Lokaler 11046). System för uppföljning av energikrav (KravID: Flerbostadshus 10983. Lokaler 11047). Mätare (KravID: 10995). Styrning av luftbehandlingsaggregat och ventilationssystem (KravID: 10996).  Överlämning (KravID: 10997). Verifiering av energikrav (KravID: 10998).

Uppföljning av kravet

Granskning av relationshandlingar, protokoll från besiktning, Protokoll från injustering av värme och ventilation. Energimätning.

  • KravID: 10996: 1
  • Versionsdatum: 2015-05-26
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.