Miljömål

Upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10524

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Fuktsakkunnig ska i samråd med Beställaren upprätta en fuktsäkerhets-beskriving.

Skriftlig dokumentation.

 

Beställaren ansvar för att fukt-kraven samt rutiner, aktiviteter och uppföljning av fuktsäkerhets­arbetet som skall göras, dokumenteras i exempelvis en fuktsäkerhetsbeskrivning. I beskrivningen ska särskilt fuktkritiska byggnadsdelar, konstruktioner och moment identifieras och beskrivas.

Mer information ges i "ByggaF, metod för fuktsäker byggprocess" ,Rapport 0702 eller senaste revidering.
Se avsnitt: "Mall för fuktsäkerhets­beskrivning."

http://www.fuktcentrum.se/

Beställaren ansvar för att fukt-kraven samt rutiner, aktiviteter och uppföljning av fuktsäkerhets­arbetet som skall göras, dokumenteras i exempelvis en fuktsäkerhetsbeskrivning. I beskrivningen ska särskilt fuktkritiska byggnadsdelar, konstruktioner och moment identifieras och beskrivas.

Mer information ges i "ByggaF, metod för fuktsäker byggprocess" ,Rapport 0702 eller senaste revidering.
Se avsnitt: "Mall för fuktsäkerhets­beskrivning."

http://www.fuktcentrum.se/

Beställaren ansvar för att fukt-kraven samt rutiner, aktiviteter och uppföljning av fuktsäkerhets­arbetet som skall göras, dokumenteras i exempelvis en fuktsäkerhetsbeskrivning. I beskrivningen ska särskilt fuktkritiska byggnadsdelar, konstruktioner och moment identifieras och beskrivas.

Mer information ges i "ByggaF, metod för fuktsäker byggprocess" ,Rapport 0702 eller senaste revidering.
Se avsnitt: "Mall för fuktsäkerhets­beskrivning."

http://www.fuktcentrum.se/

  • KravID: 10524
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.