Miljömål

Upprättande av funktionskrav för inneklimat

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10520

Gäller i följande byggskeden:

 • Programskede
 • Projekteringsskede

Konsulten / entreprenören ska i samråd med Beställaren, senast ____ (datum), upprätta och specificera funktionskrav för ventilation, luftkvalitet och termiskt inneklimat. Beställaren fastställer funktionskraven.

Skriftlig dokumentation

Ytterst är Beställaren ansvarig för upprättande av funktionskraven.

Använd referenserna för upprättande av nivåer för funktionskrav t ex avseende:

 • Luftutbytes-effektivitet
 • Temperaturer i luft och på ytor, även för solvärmefaktor
 • Operativ temperatur
 • Luftflöden
 • Emissioner
 • Partiklar

Mer information kan erhållas från: 

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/

Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council http://www.sgbc.se/

SOSFS 2005:15 - temperatur inomhus.
SOSFS 1999:25 - ventilation.

Upphandlaren kan också specificera innemiljökraven direkt genom att använda ange de krav som finns i BELOK eller R1:an.
www.belok.se

- "R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen www.emtf.se
Beställaren måste avgöra vilka av kraven i dokumentet som ska användas. http://www.belok.se/docs/kravspec/innemiljo.pdf

Ytterst är Beställaren ansvarig för upprättande av funktionskraven.

Använd referenserna för upprättande av nivåer för funktionskrav t ex avseende:

 • Luftutbytes-effektivitet
 • Temperaturer i luft och på ytor, även för solvärmefaktor
 • Operativ temperatur
 • Luftflöden
 • Emissioner
 • Partiklar

Mer information kan erhållas från: 

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/

Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council http://www.sgbc.se/

SOSFS 2005:15 - temperatur inomhus.
SOSFS 1999:25 - ventilation.

Upphandlaren kan också specificera innemiljökraven direkt genom att använda ange de krav som finns i BELOK eller R1:an.
www.belok.se

- "R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen www.emtf.se
Beställaren måste avgöra vilka av kraven i dokumentet som ska användas. http://www.belok.se/docs/kravspec/innemiljo.pdf

Ytterst är Beställaren ansvarig för upprättande av funktionskraven.

Använd referenserna för upprättande av nivåer för funktionskrav t ex avseende:

 • Luftutbytes-effektivitet
 • Temperaturer i luft och på ytor, även för solvärmefaktor
 • Operativ temperatur
 • Luftflöden
 • Emissioner
 • Partiklar

Mer information kan erhållas från: 

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/

Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council http://www.sgbc.se/

SOSFS 2005:15 - temperatur inomhus.
SOSFS 1999:25 - ventilation.

Upphandlaren kan också specificera innemiljökraven direkt genom att använda ange de krav som finns i BELOK eller R1:an.
www.belok.se

- "R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen www.emtf.se
Beställaren måste avgöra vilka av kraven i dokumentet som ska användas. http://www.belok.se/docs/kravspec/innemiljo.pdf

 • KravID: 10520
 • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.