Miljömål

Upprättande av mät- och kontrollplan för inneklimat

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10521

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Konsulten / Entreprenören ska i samråd med Beställaren, senast (datum), upprätta och specificera mät- och kontrollplaner avseende funktionskraven för ventilation, luftkvalitet och termiskt klimat.

Skriftlig dokumentation

Specialkompetens kan behövas vid upprättande av mät- och kontrollplan.

Handlingarna från projekteringen kan exempelvis redovisa de funktionskrav som ska kontrolleras i produktionen.

Mer information kan erhållas från:

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/

Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council http://www.sgbc.se/

SOSFS 2005:15 - temperatur inomhus.
SOSFS 1999:25 - ventilation.

Specialkompetens kan behövas vid upprättande av mät- och kontrollplan.

Handlingarna från projekteringen kan exempelvis redovisa de funktionskrav som ska kontrolleras i produktionen.

Mer information kan erhållas från:

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/

Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council http://www.sgbc.se/

SOSFS 2005:15 - temperatur inomhus.
SOSFS 1999:25 - ventilation.

Specialkompetens kan behövas vid upprättande av mät- och kontrollplan.

Handlingarna från projekteringen kan exempelvis redovisa de funktionskrav som ska kontrolleras i produktionen.

Mer information kan erhållas från:

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inne-klimat" Energi- och miljötekniska föreningen http://www.emtf.se/

Miljöbyggnad enligt Swedish Green Building Council http://www.sgbc.se/

SOSFS 2005:15 - temperatur inomhus.
SOSFS 1999:25 - ventilation.

  • KravID: 10521
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.