Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Uppvärmning av serviceutrymmen

Syftet med kriteriet är att minska risken för att inbyggda energibehov i byggnaden osynliggörs för beställaren.

Teknisk specifikation KravID: 10989: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

AMA-rubrik:
AMA VVS & kyl 12
5. Va-, vvs-, kyl- och processmediesystem
(Sätt in nedanstående text under egen okodad underrubrik "Uppvärmning av serviceutrymmen.")

Byggnaden ska projekteras så att serviceutrymmen (entréer, avfallsutrymmen, förråd med mera) och konstruktioner (avvattningsytor, tak med mera) inte behöver separat uppvärmning för att fungera.

Om sådan ändå krävs för funktionen så ska samråd ske med beställaren vid projektering. Om sådan ändå krävs så ska energi för värme- och kylbehov tydligt redovisas för beställaren när byggnadens energibehov redovisas.

Om areorna normalt beräknas vara uppvärmda till tio grader eller mer ska energibehovet omfattas av beställarens krav på årsenergi och andra energi- och effektkrav.

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Syftet med kriteriet är att minska risken för att inbyggda energibehov i byggnaden osynliggörs för beställaren genom att separat uppvärmning projekteras. Det som räknas in i kravställd energiförbrukning är areor som värms till mer än 10 grader Celsius, areor som då kallas för A temp . Det betydera att areor som inte värms till mer än 10 grader inte ingår i kravställd energiförbrukning. Om dessa ändå behöver värmas upp kommer det påverka fastighetens energiförbrukning och kostnader men riskerar att inte synas i anbud eller projekterat underlag. Kravet försöker förhindra att denna risk förblir "osynlig".

Uppföljning av kravet 

Granskning av energiberäkningar och hur byggnadens olika utrymmen har hanterats. Verifiering i samband med verifiering av byggnadens energiprestanda.

Uppdatering påbörjad avseende AMA-kodning. Senaste AMA VVS och kyl är från 2016. Kraven är för närvarande försedda med AMA VVS och kyl 2012.

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Syftet med kriteriet är att minska risken för att inbyggda energibehov i byggnaden osynliggörs för beställaren genom att separat uppvärmning projekteras. Det som räknas in i kravställd energiförbrukning är areor som värms till mer än 10 grader Celsius, areor som då kallas för A temp . Det betydera att areor som inte värms till mer än 10 grader inte ingår i kravställd energiförbrukning. Om dessa ändå behöver värmas upp kommer det påverka fastighetens energiförbrukning och kostnader men riskerar att inte synas i anbud eller projekterat underlag. Kravet försöker förhindra att denna risk förblir "osynlig".

Uppföljning av kravet 

Granskning av energiberäkningar och hur byggnadens olika utrymmen har hanterats. Verifiering i samband med verifiering av byggnadens energiprestanda.

Kriteriet avser byggnad oavsett värmesystem. Syftet med kriteriet är att minska risken för att inbyggda energibehov i byggnaden osynliggörs för beställaren genom att separat uppvärmning projekteras. Det som räknas in i kravställd energiförbrukning är areor som värms till mer än 10 grader Celsius, areor som då kallas för A temp . Det betydera att areor som inte värms till mer än 10 grader inte ingår i kravställd energiförbrukning. Om dessa ändå behöver värmas upp kommer det påverka fastighetens energiförbrukning och kostnader men riskerar att inte synas i anbud eller projekterat underlag. Kravet försöker förhindra att denna risk förblir "osynlig".

Uppföljning av kravet 

Granskning av energiberäkningar och hur byggnadens olika utrymmen har hanterats. Verifiering i samband med verifiering av byggnadens energiprestanda.

  • KravID: 10989: 1
  • Versionsdatum: 2015-06-01
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.