Miljömål

Utredning och projektering av fuktsäkerhet

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10525

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede

Entreprenören/ Konsult / Arkitekt / VVS-projektörer ska genomföra fuktsäkerhets-projektering.

(Upphandlaren väljer ovan vem kravet riktar sig till och tar bort resterande utpekade, den kravet riktar sig till måste vara part i kontrakt)

I denna ska även behov av väderskydd vid byggandet utredas och instruktioner för byggandet upprättas.
Konstruktioner ska projekteras och utformas så att kritisk relativ fuktighet för material inte överskrids.

Skriftlig dokumentation.

Verifieras i projekteringsskedet med beräkningar, redovisning av fuktsäkerhetsaspekter och vidtagna åtgärder.

Verifieras under produktions­skedet med fältinspektioner (avseende väderskydd etcetera), fuktmätning på och i material, kontroller av rutiner och protokoll från exempelvis miljö-, kvalitets eller fuktronder eller dylikt.

Ambitionen för fukt-säkerhetsprojekteringen anges av Beställaren.

Fuktkänsliga material-kombinationer med byggfukt och konstruktioner med fuktbelastning inifrån och utifrån är särskilt viktiga att beakta.

Beställaren eller fuktsakkunnig följer upp att fuktsäkerhetsprojektering genomförs. Fukt-säkerhetsprojekteringen bör arbetas in i en fuktskyddsbeskrivning som följer med till produktionen.

Vanligt är att Konsult eller VVS- och El-projektörer gör fuktsäkerhetsprojekteringen vid utförande-entreprenad och Entreprenören vid totalentreprenad.ByggaF; Se avsnitt: Rutin för att utföra fuktsäkerhets­projektering

Se avsnitt: Checklista för fuktsäkerhets­projektering.

Mall för dokumentation av fuktsäkerhetsprojektering.

http://www.fuktcentrum.se/

Ambitionen för fukt-säkerhetsprojekteringen anges av Beställaren.

Fuktkänsliga material-kombinationer med byggfukt och konstruktioner med fuktbelastning inifrån och utifrån är särskilt viktiga att beakta.

Beställaren eller fuktsakkunnig följer upp att fuktsäkerhetsprojektering genomförs. Fukt-säkerhetsprojekteringen bör arbetas in i en fuktskyddsbeskrivning som följer med till produktionen.

Vanligt är att Konsult eller VVS- och El-projektörer gör fuktsäkerhetsprojekteringen vid utförande-entreprenad och Entreprenören vid totalentreprenad.

Ambitionen för fukt-säkerhetsprojekteringen anges av Beställaren.

Fuktkänsliga material-kombinationer med byggfukt och konstruktioner med fuktbelastning inifrån och utifrån är särskilt viktiga att beakta.

Beställaren eller fuktsakkunnig följer upp att fuktsäkerhetsprojektering genomförs. Fukt-säkerhetsprojekteringen bör arbetas in i en fuktskyddsbeskrivning som följer med till produktionen.

Vanligt är att Konsult eller VVS- och El-projektörer gör fuktsäkerhetsprojekteringen vid utförande-entreprenad och Entreprenören vid totalentreprenad.
  • KravID: 10525
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.