Miljömål

Vattenbesparande armaturer

Kriterierna kan användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar att bidra till att lyfta prestandan inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad.

Läs mer

 

Teknisk specifikation KravID: 10495

Gäller i följande byggskeden:

  • Programskede
  • Projekteringsskede
  • Produktionsskede

Snålspolande armaturer och WC-stolar ska väljas

  • Diskbänksblandare med flöde 0,2 l/s (12 l/min)
  • Tvättställsblandare med flöde 0,1 l/s (6 l/min)
  • Snålspolande WC-stolar med 4 l/stor spolning och 2 l/liten spolning

Produktdatablad, uppföljning med stickprov i form av egna mätningar

 

  • KravID: 10495
  • Versionsdatum: 2012-03-07
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.