Produktgrupp

Inomhusbelysning

English version

Årlig energianvändning för belysning i Sverige är 14 TWh, varav inomhusbelysning i offentliga och privata lokaler står för 65 % av detta. Det finns mycket stor potential till effektivisering. Enligt Energimyndighetens STIL-rapport uppgår belysning inom kontor, skola och vård till 2,38 TWh årligen. Ny belysning med styrning förväntas kunna minska energianvändningen med 50 % till ca 1,2 TWh. Den totala besparingspotentialen för belysning i Sverige uppskattas till ca 6 TWh, motsvarande årlig produktion från ett kärnkraftverk. 

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Kriteriearbete

Arbetsstart
Maj 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Feb 2019