Belysningsanläggningens livscykelkostnad (LCC)

English version

Livscykelkostnadskalkyler ger en totalbild över de mest energi- och kostnadseffektiva lösningarna.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10671: 1

Anbudsgivaren ska presentera livscykelkostnaden för planerad anläggning genom att använda bilagd LCC-kalkyl för belysningsanläggningar. Den projekterade anläggningen ska även jämföras mot befintlig anläggning (om sådan finns) samt ytterligare minst en lösning. En analys avseende valet ska redovisas. Drifts- och underhållsplanen ska beaktas i beräkningen.

AMA-rubriker:
Vid totalentreprenad: AMA AF 12, AFD.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan)

Vid konsultupphandling: AMA AF Konsult 10, AUC.1 Omfattning (skriv in kravtexten ovan)

Förslag till bevis

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Information om hållbarhetskriteriet

Versionshistorik