Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produktgrupp

Luftfilter

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Omfattning

Luftfilter för både från- och tilluft för oavsett filtermaterial. Dessa krav avser luftfilter som upphandlas i större volymer:

  • Medium filter, M5 och M6
  • Finfilter, F7, F8 och F9
  • Mikrofilter dvs. EPA-, HEPA- och ULPA-filter

Ingående krav

Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Medverkande parter

Locum, Akademiska Hus, Svensk ventilation, Vokes air, Camfil, Dinair, Ultramare, SP, Energimyndigheten, Astma och allergiförbundet, Aton energikonsult och Aktea energikonsult.