Produktgrupp

Simhallar

Badhus byggs med cirka 40 års mellanrum eller när en beställare önskar att utöka sin befintliga verksamhet med bad. Huvuddelen av de svenska badhusen byggdes mellan 1955 och 1975. När dessa byggdes hade man inte fokus på energieffektivitet. Det var inte heller samma behov som skulle tillfredsställas på den tiden. Huvudsyftet då med badhus var i första hand att ge befolkningen möjlighet att få simkunnighet och folkhälsa genom hygien.

Med tiden har syftet förändrats på många sätt. Kvar finns naturligtvis behovet av simkunnighet, men tidigare behov av att gynna folkhälsa genom hygien har fallit bort. Idag är ett badhus en viktig mötesplats för invånare. Samhället och kulturen har förändrats, hur man umgås och även orsakerna till att besöka ett badhus. Simhallar byggs inte bad återkommande och därför behövs det information för både både kommuner, myndigheter, projektledare men även byggföretagenom  vad som är möjligt vid byggnation av simhall idag.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Nov 2015
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Aug 2018