Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
 • Buller
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Storkök

English version

Det offentliga köket är en energikrävande verksamhet. I en skolbyggnad, till exempel, beräknas storköket stå för runt 13% av elanvändningen (exkl. elvärme). Utrustningen som används för tillagning, kylförvaring och disk är energikrävande och står ofta på under många timmar per dag. Sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv så är det högst relevant att efterfråga energieffektiv utrustning och produkter av god kvalitet. Storköksutrustningen är designad för en lång livslängd och intensiv användning.

Läs mer

Att efterfråga energismarta systemval vid planeringen av storkökets utformning kan i hög grad påverka kökets totala energianvändning och minska förlusterna. Användarnas beteende är ytterligare en faktor som i viss grad påverkar energianvändningen i köket. Läs gärna mer om detta i Beloks projekt "Energieffektiva storkök".

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier omfattar storköksutrustning samt storköksprojektering och entreprenad. De kan användas vid upphandling av enstaka utrustningar och vid ny- eller ombyggnad av storkök. För kriterier gällande själva byggarbetet av storköket hänvisas till upphandlingskriterierna för byggentreprenad.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
 • Avfallsdeponering
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
 • Buller

Kommande kriterier