Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Tillfälliga modulbyggnader (paviljonger)

Det finns två stöd för detta område:

Tillfälliga byggnader av prefabricerade moduler (paviljonger) används ibland när upphandlande myndigheter står inför ett behov av att snabbt och flexibelt kunna skaffa fram bostäder, skolor och förskolor. Samtidigt visar erfarenheter att de tillfälliga byggnaderna ofta står kvar och används längre tidsperioder än planerat. Det gör att den enskilda upphandlingen kan få mer långtgående konsekvenser än vad som var tänkt. Att redan från början ta ställning till exempelvis miljö- och energiaspekter och driftskostnader under hela användningsperioden är därför viktigt för att säkerställa en god och hållbar affär.

 

 

 

Föremålet för upphandlingen

Tillfälliga byggnader och paviljonger

Tillämpningsanvisningar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en marknadsundersökning vilken kan läsas om i rapporten som finns på vår webb. Rapporten erbjuder stöd till upphandlande myndigheter och enheter som står inför upphandling av paviljonger (tillfälliga prefabricerade modulbyggnader). Rapporten ger stöd i form av en överblick av vilka leverantörer som agerar på marknaden. Rapporten ger också information om paviljongerna (upphandlingsobjekten) som sådana och om miljö- och energiaspekter samt avtal med mera. Marknadsundersökningen omfattar paviljonger som används till skol- och förskoleverksamhet samt till boenden i form av mindre lägenheter.

Marknadsrapporten finns här, Att tänka på inför upphandling av paviljonger - en undersökning av leverantörer och produkter på marknaden för tillfälliga byggnader. Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:4