Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten