Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö
  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Produktgrupp

Väg- och anläggning

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  

Läs mer

Upphandlingsmyndigheten har dock inte tagit fram egna upphandlingskriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och storstadskommunerna Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat.

Gemensamma miljökrav vid upphandling av väg och anläggningsentreprenader (Överenskomna mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket)

Det har länge varit ett önskemål från entreprenadbranschen att offentliga sektorn samordnar sina miljökrav vid upphandling och andra organisationer än Trafikverket och "storstadskommunerna" är välkomna att använda dessa krav.

I storstadsområden där många människor bor och arbetar samt i områden där överskridanden av miljökvalitetsnormer riskeras, är det motiverat att ställa mera långtgående miljökrav än i övriga landet. Därför finns olika nivåer: "grundkrav" och "särskilda krav i känsliga områden ".

Göteborgs stads trafikkontors sida finns även en vägledning för hur kraven kan tillämpas i praktiken och instruktioner om hur en Miljöplan skall upprättas av entreprenören.

Föremålet för upphandlingen

Entreprenader som rör anläggningsarbete och/eller vägar och gator och dylikt.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö
  • Icke-hållbara förädlingskedjor