Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö
  • Icke-hållbara förädlingskedjor
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Mark- och anläggningsentreprenader

Här finns kriterier som avser ledning av miljöarbetet under entreprenadens genomförande, exempelvis krav på miljöledningssystem och dokumentation av material.  Vi har dock inte tagit fram kriterier för entreprenadmaskiner / arbetsmaskiner och motordrivna redskap utan hänvisar till det material som Trafikverket och Göteborg, Malmö och Stockholm gemensamt har utarbetat. Det kan användas som grund att ställa krav i både totalentreprenader och utförandeentreprenader.

Läs mer

Det har länge varit ett önskemål från entreprenadbranschen att offentliga sektorn samordnar sina miljökrav vid upphandling och andra organisationer än Trafikverket och "storstadskommunerna" är välkomna att använda dessa krav.

I storstadsområden där många människor bor och arbetar samt i områden där överskridanden av miljökvalitetsnormer riskeras, är det motiverat att ställa mera långtgående miljökrav än i övriga landet. Därför finns olika nivåer: "grundkrav" och "skärpta krav i känsliga områden ".

På den länkade sidan (länk ovan) finns även en vägledning för hur kraven kan tillämpas i praktiken och stödmaterial.

Föremålet för upphandlingen

Entreprenader som rör markarbeten, anläggningsarbete och arbeten som vägar och gator och dylikt.

Miljömål

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Dålig arbetsmiljö
  • Icke-hållbara förädlingskedjor