Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Buller

Produktgrupp

Vitvaror

English version

Energianvändning, vattenanvändning och ljudnivå är viktiga miljöaspekter vad gäller vitvaror. Vitvaror står för ungefär 40 % av de privata hushållens elanvändning, och förekommer även på daghem och sjukhus. Den offentliga sektorn handlar upp stora volymer vitvaror till de bostäder som förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade vitvaror

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Buller

Kommande kriterier