Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Buller
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Vitvaror

English version

Energianvändning, vattenanvändning och ljudnivå är viktiga miljöaspekter vad gäller vitvaror. Vitvaror står för ungefär 40 % av de privata hushållens elanvändning, och förekommer även på daghem och sjukhus. Den offentliga sektorn handlar upp stora volymer vitvaror till de bostäder som förvaltas av de allmännyttiga bostadsföretagen.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade vitvaror

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överkonsumtion av färskvattentillgångar
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Buller

Kriteriearbete

Arbetsstart
Nov 2019
Remisstart
2020-01-22
Remisslut
2020-02-22
Publicering
Apr 2020