Fordon och transport

English version

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen som nästan uteslutande (90%) kommer från vägtransporter. De problem som orsakas av fordonets avgaser finns på lokal, regional och global nivå. Hållbarhetskriterierna under produktområde fordon och transporter ger stöd till de myndigheter, kommuner och andra organisationer att minska miljöpåverkan genom att ställa krav på energianvändning, koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten. Dessa aspekter ska beaktas för att uppfylla lagen om "miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846)". Hållbarhets kriterier med fokus på minskad klimatpåverkan och förekomsten av skadliga ämnen finns även för upphandling av transporttjänster och drivmedel samt däck.