Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Produktgrupp

Däck

Däcken svarar för 20-30 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent.

Läs mer

Den obligatoriska energimärkningen för däck till personbilar, lastbilar och bussar trädde i kraft den 1 november 2012 och visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller.

På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Ett däcks egenskaper påverkar miljön på flera sätt:

 • Rullmotstånd
 • Miljöfarliga ämnen i gummiblandningen
 • Däckets externa vägljud
 • Däckets livslängd
 • Upprivning av partiklar från vägbana
 • Återvinning av uttjänta däck

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Föremålet för upphandlingen

Däck för personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon

Ingående krav

Välj önskad nivå i rullgardinsmenyn. Då listas de ingående kraven nedan. Observera att ett krav kan finnas i flera nivåer vilket gör att kravlistan inte ser ut att ändras.

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Kvalificeringskrav
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Kriterierna är utformade för däck av klass C1, C2 och C3 så som dessa definieras i artikel 8 i förordning (EG) nr 661/2009. Kriterierna kan, utöver direkt upphandling av produkten "däck" även användas vid upphandling av tjänster, exempelvis däck monterat på fälg. Dokumentet kan även användas vid upphandling av tjänster och entreprenader där användning av däck utgör en stor del av miljöpåverkan.

Medverkande parter

Nokian, DFTF, Michelin, Goodyear, Bridgestone, SKL Kommentus, Örebro Läns Landsting, Energimyndigheten, Gröna bilister, Trafikverket, STRO, DRF m.fl.

Kommande kriterier