Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Produktgrupp

Däck

Energieffektiva val av däck spar fordonens bränsleförbrukning.

Läs mer

Den obligatoriska energimärkningen för däck till personbilar, lastbilar och bussar trädde i kraft den 1 november 2012 och visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller.

På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Ett däcks egenskaper påverkar miljön på flera sätt:

 • Rullmotstånd
 • Miljöfarliga ämnen i gummiblandningen

 • Däckets externa vägljud

 • Däckets livslängd

 • Upprivning av partiklar från vägbana

 • Återvinning av uttjänta däck

Miljöaspekter

 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Föremålet för upphandlingen

Däck för personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Kvalificeringskrav
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD

Tillämpningsanvisningar

Kriterierna är utformade för däck av klass C1, C2 och C3 så som dessa definieras i artikel 8 i förordning (EG) nr 661/2009. Kriterierna kan, utöver direkt upphandling av produkten "däck" även användas vid upphandling av tjänster, exempelvis däck monterat på fälg.

Medverkande parter

Nokian, DFTF, Michelin, Goodyear, Bridgestone, SKL Kommentus, Örebro Läns Landsting, Energimyndigheten, Gröna bilister, Trafikverket, STRO, DRF m.fl.

Kommande kriterier