Miljömål

Miljöaspekter

 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Frågor och svar

Produktgrupp

Drivmedel

English version

Drivmedel är en av de branscher som i särklass har störst utsläpp av koldioxid vad gäller försäljning till offentlig sektor (Naturvårdsverkets rapport 5903 Konsumtionens klimatpåverkan). Annan betydande miljöpåverkan är påverkan vid produktionen av drivmedel såsom vatten- och pesticidanvändning samt påverkan på de mark- och vattenområden som berörs.

Läs mer

Det är viktigt att ställa krav både på både förnybara och fossila drivmedel. Vilka råvaror som används för att producera drivmedlet har stor påverkan på den totala klimatpåverkan men även på den biologiska mångfald. De drivmedel som finns på marknaden skiljer sig åt gällande både produktionssätt och klimatpåverkan och det finns därmed stor potential för upphandlande enheter att välja ett alternativ med bättre miljönytta. För mer information om varje enskilt kriterium, se motivtext.

Kriterier för drivmedel är tänkta att användas vid upphandling av drivmedel. Kriterierna kan även användas helt eller delvis vid upphandling av tjänster och entreprenader där drivmedel utgör en stor del av miljöpåverkan, såsom vid buss- och renhållningsentreprenader.

Föremålet för upphandlingen

Bensin (98 oktan), bensin med andel förnybara råvaror(95 oktan), diesel med andel förnybara råvaror, diesel, fordonsgas, E85, ED95, biodiesel/FAME, LPG, alkylatbensin

Miljömål

Miljöaspekter

 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Förbrukning av ändliga resurser
 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Tillämpningsanvisningar

Kriterier för drivmedel är tänkta att användas vid upphandling av drivmedel. Kriterierna kan även användas helt eller delvis vid upphandling av tjänster och entreprenader där drivmedel utgör en stor del av miljöpåverkan, såsom vid upphandling av kollektivtrafik, buss- och renhållningsentreprenader.

Kriteriearbete

Arbetsstart
Jun 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Jan 2019

Kommande kriterier