Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överutnyttjande av marktillgångar
  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Förbrukning av ändliga resurser

Frågor och svar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Drivmedel

English version

Offentlig sektor köper drivmedel för rese- och transporttjänster som man utför själv, t ex hemtjänsten som besöker brukare, för att tanka polisbilar och för att distribuera gods mellan sjukhus. Klimatpåverkan är betydande och skiljer sig mycket mellan olika drivmedel. Det viktigaste valet är val av fordon som avgör om det går att köra på förnybara drivmedel eller inte. Exempel på annan miljöpåverkan från drivmedel är vatten- och pesticidanvändning samt påverkan på de mark- och vattenområden som berörs.

Läs mer

Läs mer

Det är möjligt  att ställa krav både på både förnybara och fossila drivmedel. Vilka råvaror som används för att producera drivmedlet har stor påverkan på den totala klimatpåverkan men även på andra miljöaspekter och sociala aspekter. De drivmedel som finns på marknaden skiljer sig åt gällande både produktionssätt och klimatpåverkan och det finns därmed stor potential för upphandlande enheter att välja ett alternativ med bättre miljönytta. För mer information om varje enskilt kriterium, se dess motivtex.

Föremålet för upphandlingen

Bensin (98 oktan), bensin med andel förnybara råvaror(95 oktan), diesel med andel förnybara råvaror, diesel, fordonsgas, E85, ED95, biodiesel/FAME, LPG, alkylatbensin

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Överutnyttjande av marktillgångar
  • Icke-hållbara förädlingskedjor
  • Förbrukning av ändliga resurser

Tillämpningsanvisningar

Kriterier för drivmedel är tänkta att användas vid upphandling av drivmedel. Kriterierna kan även användas helt eller delvis vid upphandling av tjänster och entreprenader där drivmedel utgör en stor del av miljöpåverkan, såsom vid buss- och renhållningsentreprenader.

Läs mer här: http://biogasost.se/Portals/0/Publikationer/Rapporter/2018_Vagledning_Offentlig_upphandling.pdf

Kriteriearbete

Arbetsstart
Jun 2018
Remisstart
2019-04-15
Remisslut
2019-05-06
Publicering
Feb 2020