Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Produktgrupp

Fordon

English version

Vägtransporterna står för över 90 % av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Sedan 1 juli 2011 gäller lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846). För att uppfylla lagen måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder:

 1. Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation.
 2. Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium enligt definierad metod för kostnadsberäkning i förordning 2011:847.

Läs mer

I båda fallen ska följande miljöaspekter beaktas: Energianvändning, koldioxidutsläpp samt utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten.

Vägtrafiken förknippas också med andra miljöproblem som försurning, marknära ozon, partiklar och buller. Samtidigt pågår en snabb utveckling mot mer miljöanpassade fordon där fokus främst riktas mod minskad bränsleförbrukning, lägre koldioxidförbrukning och renare avgaser.

För mer information om lagen och om vilka som omfattas, se Transportsstyrelsens hemsida transportstyrelsen.

Föremålet för upphandlingen

Omfattar köp eller leasing av nya lätta och tunga fordon.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Medverkande parter

Bil Sweden, GM Norden, SKL Kommentus, Stockholm Stad, Miljöfordon Syd, Däckbranschen, Vägverket, Göteborgs Stad m.fl.

Kommande kriterier