Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Buller
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser

Produktgrupp

Fordon

Vägtransporterna står för över 90 % av koldioxidutsläppen från transportsektorn. Sedan 1 juli 2011 gäller lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846). För att uppfylla lagen måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder:

Läs mer

Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation.
Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium enligt definierad metod för kostnadsberäkning i förordning 2011:847.

I båda fallen ska följande miljöaspekter beaktas: Energianvändning, koldioxidutsläpp samt utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten.

Vägtrafiken förknippas också med andra miljöproblem som försurning, marknära ozon, partiklar och buller. Samtidigt pågår en snabb utveckling mot mer miljöanpassade fordon där fokus främst riktas mod minskad bränsleförbrukning, lägre koldioxidförbrukning och renare avgaser.

För mer information om lagen och om vilka som omfattas, se Transportsstyrelsens webbplats.

Föremålet för upphandlingen

Omfattar köp eller leasing av nya fordon, personbilar, minibussar, lätta lastbilar och tunga fordon.

Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Buller
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Utsläpp av försurande ämnen
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Förbrukning av ändliga resurser