Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Buller
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Frågor och svar

Produktundergrupp

Personbilar

Huvudsyftet med miljökraven på personbilar är att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.

Läs mer

Bränsleförbrukningen är kopplad till bilens storlek. Finns behov av stora/rymliga fordon, är det viktigt att välja fordon med den lägsta bränsleförbrukningen i klassen samt eventuellt alternativa drivmedel.

EU-körcykeln för mätning av bränsleförbrukning består av två delar som efterliknar stadstrafik respektive landsvägskörning. Värdet för blandad körning är ett genomsnitt av förbrukningen under hela testet. Bränsleförbrukningen anges i bensin för bilar som kan drivas med etanol eller bensin. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en rad omständigheter, exempelvis körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden.

Med alternativa drivmedel avses i kriterierna andra bränslen än bensin, diesel och gasol.

 

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Buller
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Omfattning

Med personbilar avses i dessa kriterier fordon registrerade som personbilar med maximalt 6 sittplatser förutom förarplatsen. Omfattar inte specialfordon som exempelvis fyhjulsdrift och terränggående fordon.

Föremålet för upphandlingen

Köp eller leasing av personbilar.

Ingående krav

Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Tilldelningskriterier
Tilldelningskriterier
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD