Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
  • Utsläpp av försurande ämnen

Produktgrupp

Godstransporter

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
  • Utsläpp av försurande ämnen

Föremålet för upphandlingen

Upphandling av godstransporttjänster som utförs med tunga, lätta fordon eller cykel.

Ingående krav

Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD