Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
  • Utsläpp av försurande ämnen

Produktundergrupp

Tunga fordon

English version

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
  • Utsläpp av försurande ämnen

Omfattning

Fordon över 3,5 ton

Ingående krav

Välj önskad nivå i rullgardinsmenyn. Då listas de ingående kraven nedan. Observera att ett krav kan finnas i flera nivåer vilket gör att kravlistan inte ser ut att ändras.

Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD