Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Kollektivtrafik

Det finns för närvarande inga förslag till miljökrav för kollektivtrafik. Vi hänvisar i stället till Svensk kollektivtrafik som har miljökrav vid trafikupphandling.
Dokumentet är en branschgemensam rekommendation från Svensk Kollektivtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Svenska Bussbranschens Riksförbund. En målsättning med dokumentet är att det ska utgöra standard vid upphandlingar av kollektivtrafik i Sverige. I första hand ställs höga krav på minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar från bussars dieselmotorer och minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs den branschgemensamma rekommendation som ska utgöra standard vid upphandlingar av kollektivtrafik i Sverige