Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Frågor och svar

Fragepratbubblor_kvinna.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Persontransporter

Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Hälften av utsläppen står personbilarna för. Samhällsbetalda resor står för stora volymer vilket innebär att kommuner och landsting befinner sig i en position där de har utomordentligt goda förutsättningar att påverka miljö- och trafiksäkerhetsprestanda hos dessa leverantörer.

Läs mer

Vid upphandling av samhällsbetalda resor med taxi kan det även vara behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor i enlighet med 17 kap. 2-5 §§ LOU, 16 kap. 2-5 §§ LUF och 14 kap. 2-5 §§ LUK. Med behövligt menas att det kan finnas en risk för oskäliga arbetsvillkor för taxiförare vid utförandet av kontraktet.

Föremålet för upphandlingen

Persontransporter med miljö- och arbetsrättsliga villkor

Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Kriteriearbete

Arbetsstart
Jun 2018
Remisstart
-
Remisslut
-
Publicering
Mar 2019

Medverkande parter

Trafikverket, Transportstyrelsen, Gröna Bilister, Bra Miljöval, Svensk Kollektivtrafik, Säker Trafik/NTF, Taxiförbundet, Taxi 020, Östersunds kommun, Trafikkontoret Göteborg, Scania, Samtrans, Däckbranschens informationsråd, Bussbranschens riksförbund, Sekab, Bil Sweden, Miljöfordon Syd, Nobina Sverige, Miljöförvaltningen Stockholm stad. Vid framtagandet av de arbetsrättsliga villkoren för taxiförare har samråd skett med arbetsmarknadens parter - Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet.

Kommande kriterier