Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Frågor och svar

Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

Persontransporter

Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av luftföroreningar och buller i vårt land. Fordonets avgaser ger upphov till problem på lokal, regional och global nivå. Transportsektorn står för ungefär 25 % av landets slutliga totala energianvändning och cirka 40 % av de totala koldioxidutsläppen. Hälften av utsläppen står personbilarna för. Samhällsbetalda resor står för stora volymer vilket innebär att kommuner och landsting befinner sig i en position där de har utomordentligt goda förutsättningar att påverka miljö- och trafiksäkerhetsprestanda hos dessa leverantörer.

Läs mer

Vid upphandling av samhällsbetalda resor med taxi kan det även vara behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor i enlighet med 17 kap. 2-5 §§ LOU, 16 kap. 2-5 §§ LUF och 14 kap. 2-5 §§ LUK. Med behövligt menas att det kan finnas en risk för oskäliga arbetsvillkor för taxiförare vid utförandet av kontraktet.

Föremålet för upphandlingen

Persontransporter med miljö- och arbetsrättsliga villkor

Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av försurande ämnen

Kommande kriterier