Miljömål

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Produktundergrupp

Personbil

Miljöaspekter

 • Införda miljöledningsrutiner
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Buller
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen

Omfattning

Miljökriterierna omfattar samhällsbetalda resor såsom färdtjänst, skolskjuts och taxitjänster med personbilar, det vill säga bil inrättad huvudsakligen för persontransport och som är försedd med max 8 passagerare utöver förarplatsen.

Miljökriterierna kan även användas för hyrbilstjänster, kraven kan då behöva anpassas något så de passar det aktuella syftet.

De arbetsrättsliga villkoren omfattar villkor om lön, semester och arbetstid för förare och biträden som utför samhällsbetala resor med taxi (exempelvis färdtjänst, skolskjuts och taxitjänster). 

Ingående krav

Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Teknisk specifikation
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD