Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Ålderskrav

Genom att ställa ett ålderskrav får man nyare fordon som ofta har både bättre miljöprestanda och är säkrare.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10192

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
Fordon som omfattas av uppdraget ska ha en högsta ålder om 5 år räknat från första registreringsdatum (gäller löpande under hela kontraktsperioden).

Uppgifter ut vägtrafikregistret.

I storstäder kan detta krav behöva skärpas, då fordonen slits snabbare och inte används lika länge.

Miljönyttan av detta krav överlappas delvis med andra krav i detta dokument. Om andra långtgående krav på exempelvis energieffektivitet eller Euroklass ställs kan detta krav tas bort

 

Nyare fordon har ofta en bättre miljöegenskaper än äldre fordon och att ställa ett ålderskrav kan vara ett enkelt sätt att få viss miljöprestanda då det är enkelt att verifiera. Miljönyttan av detta krav överlappas dock delvis med andra krav i detta dokument. Om andra långtgående krav på exempelvis energieffektivitet eller Euroklass ställs kan detta krav tas bort.

Nyare fordon har ofta en bättre miljöegenskaper än äldre fordon och att ställa ett ålderskrav kan vara ett enkelt sätt att få viss miljöprestanda då det är enkelt att verifiera. Miljönyttan av detta krav överlappas dock delvis med andra krav i detta dokument. Om andra långtgående krav på exempelvis energieffektivitet eller Euroklass ställs kan detta krav tas bort.

Nyare fordon har ofta en bättre miljöegenskaper än äldre fordon och att ställa ett ålderskrav kan vara ett enkelt sätt att få viss miljöprestanda då det är enkelt att verifiera. Miljönyttan av detta krav överlappas dock delvis med andra krav i detta dokument. Om andra långtgående krav på exempelvis energieffektivitet eller Euroklass ställs kan detta krav tas bort.

  • KravID: 10192
  • Versionsdatum: 2012-10-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.