Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten

Däcktryck

Genom att ställa krav på däcktryck minskar man fordonets bränsleförbrukning.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10204

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av övergödande ämnen
  • Utsläpp av flyktiga kolväten
Leverantören ska ha fastställda rutiner för kontroll av däcktryck. Däcktrycket får ej varaktigt understiga fordonstillverkarens rekommendationer.

Teknisk dokumentation som visar att fordonet är utrustat med däcktrycksövervakning (TPMS) alternativt redovisning från leverantören som inkluderar ett protokoll från en intern revision, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs samt att kravet uppfylls, alternativt körjournal som visar motsvarande. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
Kontroll av däcktrycket är mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska utsläppen från fordonen. Det är därför bra om den upphandlande myndigheten lyfter fram denna åtgärd lite extra. Leverantören kan med fördel i en redovisning inkludera ett protokoll eller liknande från en intern revision eller liknande, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
Kontroll av däcktrycket är mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska utsläppen från fordonen. Det är därför bra om den upphandlande myndigheten lyfter fram denna åtgärd lite extra. Leverantören kan med fördel i en redovisning inkludera ett protokoll eller liknande från en intern revision eller liknande, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
Kontroll av däcktrycket är mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska utsläppen från fordonen. Det är därför bra om den upphandlande myndigheten lyfter fram denna åtgärd lite extra. Leverantören kan med fördel i en redovisning inkludera ett protokoll eller liknande från en intern revision eller liknande, som tydliggör hur man kontrollerar att rutinen följs. Kontroll av lufttryck bör göras i storleksordningen en gång i månaden.
  • KravID: 10204
  • Versionsdatum: 2012-10-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.