Drivmedel elbilar

Genom att ställa krav på elens ursprung gynnar man förnybar elproduktion och minskar mijöpåverkan från tjänsten.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10808

Elleverans till fordon som används vid utförandet av uppdraget ska vid egna anläggningar vara produktionsspecificerad1 som 100 % från förnybar2 källa.

Kan enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS (2011:4) alltid styrkas med ursprungsgarantier.

 från vindkraft, solenergi, jordvärme, våg och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar eller biogas.

Miljömärkt el enligt Bra miljöval, leverantörsförsäkran styrkt med ursprungsgarantier eller annat bevis som visar att kravet uppfylls.

Fordon som körs på el från icke fossila drivmedel bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
Fordon som körs på el från icke fossila drivmedel bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
Fordon som körs på el från icke fossila drivmedel bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
  • KravID: 10808
  • Versionsdatum: 2012-10-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.