Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Koldioxid/energikrav vid nyanskaffning 8 passagerare

Genom att ställa krav på maximalt tillåtet koldioxidutsläpp ställer man indirekt ett krav på fordonets energianvändning och därmed bidrar man att minska trafikens negativa miljöpåverkan.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10220: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
Fordon som nyanskaffas (inklusive begagnade anskaffningar) inom ramen för uppdraget högst släppa ut 195 CO2/km för fossilt drivmedel alternativt 310 CO2/km för biodrivmedel.

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller uppgifter från fordonstillverkaren.
Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10220: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
Fordon som nyanskaffas (inklusive begagnade anskaffningar) inom ramen för uppdraget högst släppa ut 185 CO2/km för fossilt drivmedel eller 310 CO2/km för förnybart drivmedel.

Förslag till bevis

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller uppgifter från fordonstillverkaren.

Vill man i en uppahndling bidra till andra miljömål utöver klimatmålen ska man beakta möjligheterna för användning av biogas som bidrar till cirkulär ekonomi då den framställs av avfall. För att se lokala tankställen med fordonsgas se följande länk: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

Vill man i en uppahndling bidra till andra miljömål utöver klimatmålen ska man beakta möjligheterna för användning av biogas som bidrar till cirkulär ekonomi då den framställs av avfall. För att se lokala tankställen med fordonsgas se följande länk: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

Fordon som har låga utsläpp bidrar till att minska klimatpåverkan.
Fordon som har låga utsläpp bidrar till att minska klimatpåverkan.
Fordon som har låga utsläpp bidrar till att minska klimatpåverkan.
  • KravID: 10220: 1
  • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.