Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Koldioxid/energikrav (max 8 passagerare/minibuss)

Genom att ställa krav på maximalt tillåtet koldioxidutsläpp ställer man indirekt ett krav på fordonets energianvändning och därmed bidrar man att minska trafiken negativa miljöpåverkan.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10196: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Större bilar/minibussar med maximalt 8 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 215 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel.

För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläpppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning.

De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1.

1 Lokal anpassning kan behöva göras.

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller från fordonstillverkaren kompletterat med kopior på fakturor/kvitton eller motsvarande som visar vilket bränsle som används.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10196: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Större bilar/minibussar med maximalt 8 passagerare som används inom ramen för transportuppdraget ska maximalt släppa ut 195 g CO2/km vid blandad körning om de drivs med bensin eller diesel.

För fordon som drivs med biodrivmedel ska utsläpppen vara maximalt 340 g CO2/km vid blandad körning.

De bränslen som används ska kunna redovisas och fordon som kan drivas med biodrivmedel ska till minst 80 % köras på sådant bränsle1.

1 Lokal anpassning kan behöva göras.

Förslag till bevis

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller från fordonstillverkaren kompletterat med kopior på fakturor/kvitton eller motsvarande som visar vilket bränsle som används.

Vill man i en upphandling bidra till andra miljömål utöver klimatmålen ska man beakta möjligheterna för användning av biogas som bidrar till cirkulär ekonomi då den framställs av avfall. För att se lokala tankställen med fordonsgas se följande länk: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

 

Vill man i en upphandling bidra till andra miljömål utöver klimatmålen ska man beakta möjligheterna för användning av biogas som bidrar till cirkulär ekonomi då den framställs av avfall. För att se lokala tankställen med fordonsgas se följande länk: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

Kravet syftat till att minska utsläppen av koldioxid genom att styra mot bilar som kan drivas på förnybara drivmedel alternativt är energieffektiva. Kravet baseras på förordning (2009:1) om bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter och en anpassning av nivåer till rådande markandstillgång.

Kravet syftat till att minska utsläppen av koldioxid genom att styra mot bilar som kan drivas på förnybara drivmedel alternativt är energieffektiva. Kravet baseras på förordning (2009:1) om bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter och en anpassning av nivåer till rådande markandstillgång.

Kravet syftat till att minska utsläppen av koldioxid genom att styra mot bilar som kan drivas på förnybara drivmedel alternativt är energieffektiva. Kravet baseras på förordning (2009:1) om bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter och en anpassning av nivåer till rådande markandstillgång.

  • KravID: 10196: 1
  • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.