Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedel

Genom att ställa krav på att fordon ska drivas på förnybara drivmedel bidrar man till att minska koldioxidutsläppen.

Tilldelningskriterier KravID: 10735: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
Poäng tilldelas om fordon, som tjänsten omfattar är typgodkända eller om tillverkaren har utfärdat ett specifikt godkännande, för att drivas på biodrivmedel1 och eller el2. En högre andel ger högre poäng i utvärderingen.

1) Vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa, dvs den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.
2) Elfordon eller laddhybrid.

Fordonsförteckning som innehåller teknisk information om fordonen som kommer att ingå vid utförandet av uppdraget. Eventuellt kompletterat med utdrag ur vägtrafikregistret.
Beroende på de ekonomiska förutsättningar som finns i en sprecifik upphandling avgörs detta av upphandlaren om man ska ställa krav på drivmedel eller krav på fordon. Drivmedelskrav kan användas i LCC kalkylen. Om man väljer att ställa krav på fordon från våra kriterier som till exempel basnivå  miljöbilsdefinitionen eller som spjutsspets kravet som är supermiljöbilspremie behövs inte detta krav att ställas.
Beroende på de ekonomiska förutsättningar som finns i en sprecifik upphandling avgörs detta av upphandlaren om man ska ställa krav på drivmedel eller krav på fordon. Drivmedelskrav kan användas i LCC kalkylen. Om man väljer att ställa krav på fordon från våra kriterier som till exempel basnivå  miljöbilsdefinitionen eller som spjutsspets kravet som är supermiljöbilspremie behövs inte detta krav att ställas.
Beroende på de ekonomiska förutsättningar som finns i en sprecifik upphandling avgörs detta av upphandlaren om man ska ställa krav på drivmedel eller krav på fordon. Drivmedelskrav kan användas i LCC kalkylen. Om man väljer att ställa krav på fordon från våra kriterier som till exempel basnivå  miljöbilsdefinitionen eller som spjutsspets kravet som är supermiljöbilspremie behövs inte detta krav att ställas.
När allt fler fordon körs på icke fossiltbränsle kan fossilfritt transportsystem vara delvis uppnåeligt.
När allt fler fordon körs på icke fossiltbränsle kan fossilfritt transportsystem vara delvis uppnåeligt.
När allt fler fordon körs på icke fossiltbränsle kan fossilfritt transportsystem vara delvis uppnåeligt.
  • KravID: 10735: 1
  • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.