Miljömål

Miljöaspekter

  • Buller

Fordonsbuller

Genom att ställa krav på fordonsbuller minkar man buller som vägtrafiken förorsakar och bidrar till miljömålet god bebyggd miljö.

Teknisk specifikation KravID: 10470: 1

Miljöaspekter

  • Buller
Uppmätt buller enligt typgodkännande får ej överstiga 72 dB oavsett bränsle.

Förslag till bevis

Uppgifter ur vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.
Det avancerade kravet är på samma nivå som Vägverkets buller krav i miljöbilagan till myndighetens mötes- och resepolicy. Kravnivån 72 dB i den gäller från och med januari 2012.
Det avancerade kravet är på samma nivå som Vägverkets buller krav i miljöbilagan till myndighetens mötes- och resepolicy. Kravnivån 72 dB i den gäller från och med januari 2012. Källa: Vägverkets Miljöbilaga till myndighetens "Bilaga till mötes- och resepolicy". Kravnivån 72dB gäller från och med januari 2012.
Det avancerade kravet är på samma nivå som Vägverkets buller krav i miljöbilagan till myndighetens mötes- och resepolicy. Kravnivån 72 dB i den gäller från och med januari 2012.

Buller från vägtrafiken är ett utbrett miljöproblem och ca 1,5 miljoner människor är utsatta för vägtrafikbuller1. Buller härrör både från fordonet (motorljud etc) och från däcken.

Krav på fordonsbuller finns i UNECE (United Nations Economic Comission for Europé) regemente 51. Kravet på fordonsbuller är sänkt jämfört med UNECE-kravet för att ge möjlighet att vid en utvärdering premiera fordon med lägre buller.

Buller från vägtrafiken är ett utbrett miljöproblem och ca 1,5 miljoner människor är utsatta för vägtrafikbuller1. Buller härrör både från fordonet (motorljud etc) och från däcken.

Krav på fordonsbuller finns i UNECE (United Nations Economic Comission for Europé) regemente 51. Kravet på fordonsbuller är sänkt jämfört med UNECE-kravet för att ge möjlighet att vid en utvärdering premiera fordon med lägre buller.

Buller från vägtrafiken är ett utbrett miljöproblem och ca 1,5 miljoner människor är utsatta för vägtrafikbuller1. Buller härrör både från fordonet (motorljud etc) och från däcken.

Krav på fordonsbuller finns i UNECE (United Nations Economic Comission for Europé) regemente 51. Kravet på fordonsbuller är sänkt jämfört med UNECE-kravet för att ge möjlighet att vid en utvärdering premiera fordon med lägre buller.

  • KravID: 10470: 1
  • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.