Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser

Förnybara drivmedel

Genom att ställa krav på förnybara drivmedel minskar man utsläppen av koldioxid.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10773: 1

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
Minst ...%1 av personkilometer inom ramen för uppdraget ska köras på biodrivmedel, fordonsgas2 eller el.

1 Om detta villkor ska användas - ange procentsats, ex vis x %. En lokal marknadsanalys bör genomföras.

2 Fordonsgas innehåller enligt Energimyndigheten minimum 60% biogas och maxium 40% naturgas.

Förslag till bevis

Fordonslista över fordon som används i uppdraget vilken inkluderar uppgifter ur vägtrafikregistret som bevisar att fordonen kan köras på biodrivmedel, fordonsgas eller el. Detta ska kompletteras med uppföljning av bränsleförbrukning med hjälp av tankkort, kvitton eller motsvarande bevis som visar att fordonet körs på ovanstående drivmedel
Personkilometer kan ändras till exempelvis uppdragskilometer beroende på vad som passar organisationens uppföljning.
Fordon som körs på icke fossila drivmedel eller hybridfordon bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
Fordon som körs på icke fossila drivmedel eller hybridfordon bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
Fordon som körs på icke fossila drivmedel eller hybridfordon bidrar till att minska
koldioxidutsläppen.
  • KravID: 10773: 1
  • Versionsdatum: 2016-05-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.