Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Miljöledningsarbete

Krav på rutiner för miljöledning säkerställer ständiga förbättringar och kan ställas när en transporttjänst upphandlas.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10460

Miljöaspekter

  • Införda miljöledningsrutiner

Anbudsgivaren ska senast 6 månader efter kontraktsstart ha ett miljöledningsarbete som omfattar den verksamhet som utför transporterna och minst innehåller följande:

  • en implementerad miljöpolicy som är antagen av ledningen
  • miljömål och handlingsplaner och rutiner för att kontinuerligt minska miljöpåverkan exempelvis energi-, drivmedel- och kemikalieanvändning och utsläpp av växthusgaser.
  • rutiner för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs
  • rutiner och metoder för att efterleva miljökrav enligt avtalet samt rutiner för avsteg ifrån detta
  • rutiner och metoder för kommunikation och redovisning/rapportering

Anbudsgivare ska redovisa detta med en beskrivning eventuellt kompletterat med certifikat för ISO 14001, EMAS, branschspecifikt ledningssystem eller likvärdigt.
Miljöledningsrutiner är väsentliga för att tjänsten på ett strukturerat och välorganiserat sätt kan utföras så att miljöhänsyn är tillgodosett under hela uppdraget.
Miljöledningsrutiner är väsentliga för att tjänsten på ett strukturerat och välorganiserat sätt kan utföras så att miljöhänsyn är tillgodosett under hela uppdraget.
Miljöledningsrutiner är väsentliga för att tjänsten på ett strukturerat och välorganiserat sätt kan utföras så att miljöhänsyn är tillgodosett under hela uppdraget.
  • KravID: 10460
  • Versionsdatum: 2012-10-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.