Miljömål

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Energimärkning fordonsdäck

Energimärkningen gör det lättare att jämföra olika däck. Energimärkning hjälper till att bidra till minskad bränsleförbrukning och därmed minskar utsläppen av koldioxid. Energimärkningen ger dig objektiv och tydlig information om däckens energieffektivitet. Den visar också ljudnivå och väggrepp.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10203: 1

Miljöaspekter

 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av övergödande ämnen
 • Utsläpp av flyktiga kolväten

Rullmotståndet hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som används inom ramen för uppdraget ska minst uppfylla följande klasser enligt förordning1 EG (1222/2009) om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar:

Däckklass

Energieffektiviseringsklass

Våtgrepp

C1

E

C

C2

E

C

C3

D

C

Observera: Krav på våtgrepp gäller enbart för sommardäck.

1 EU-förordningen för energimärkning av däck EC (1222/2009). Förordningen trädde i kraft i 1 november 2012. Kravet på märkning omfattar däck till personbilar, lastbilar och bussar, så kallade C1-, C2- och C3-däck som tillverkas från och med den 1 juli 2012.

Dekal som visar däckets klassificering för energimärkning enligt förordning EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. Den 1 november 2012 infördes ny energiklassning på däck till personbil, lastbil och buss. Energimärkningen visar information om energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag samt buller. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bra grepp. Märkningen visar även det utvändiga rulljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A). 

Tänk på följande: 

 • För vinterdäck stämmer inte alltid klassificeringen av våtgrepp överens med däckets kvaliteter. Däckbranschens informationsråd har tagit fram en vägledning för jämförelse mellan tre typer av vinterdäck (dubbdäck, dubbfria däck för nordiska förhållanden och dubbfria däck för mellaneuropeiska förhållanden). Denna jämförelse finns på http://www.dackinfo.se/vinterdack/3-typer-vinterdack/. Ytterligare information om hur man ska tänka vid köp av vinterdäck finns hos Trafikverket, se https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Dack/Vad-kan-du-gora-for-att-minska-mangden-partiklar/Vinterdacksguide/.
 • Upphandlaren måste också vara uppmärksam på att kraven som finns i dokumentet är generellt ställda. De olika energiklasserna stämmer in på olika typer av fordon, exempelvis är A-klassade däck än så länge främst avsedda för elbilar. Om man är i behov av specialdäck såsom SUV-däck eller run-flat-däck så behöver man göra en egen marknadsanalys för att säkerställa utbudet. Inom vissa dimensioner finns också väldigt få alternativ.

Däckmärkningen omfattar ej följande däck:
a) regummerade däck,
b) terränggående däck för yrkesmässigt bruk,
c) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990,
d) reservdäck för temporärt bruk (T-typ),
e) däck avsedda för hastigheter under 80 km/timme,
f) däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större,
g) däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna, som t.ex. dubbdäck,
h) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar.
För mer information se förordningen för energimärkningen av däck: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/energimarkning/dack2/dack/

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. Den 1 november 2012 infördes ny energiklassning på däck till personbil, lastbil och buss. Energimärkningen visar information om energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag samt buller. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bra grepp. Märkningen visar även det utvändiga rulljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A). 

Tänk på följande: 

 • För vinterdäck stämmer inte alltid klassificeringen av våtgrepp överens med däckets kvaliteter. Däckbranschens informationsråd har tagit fram en vägledning för jämförelse mellan tre typer av vinterdäck (dubbdäck, dubbfria däck för nordiska förhållanden och dubbfria däck för mellaneuropeiska förhållanden). Denna jämförelse finns på http://www.dackinfo.se/vinterdack/3-typer-vinterdack/. Ytterligare information om hur man ska tänka vid köp av vinterdäck finns hos Trafikverket, se https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Dack/Vad-kan-du-gora-for-att-minska-mangden-partiklar/Vinterdacksguide/.
 • Upphandlaren måste också vara uppmärksam på att kraven som finns i dokumentet är generellt ställda. De olika energiklasserna stämmer in på olika typer av fordon, exempelvis är A-klassade däck än så länge främst avsedda för elbilar. Om man är i behov av specialdäck såsom SUV-däck eller run-flat-däck så behöver man göra en egen marknadsanalys för att säkerställa utbudet. Inom vissa dimensioner finns också väldigt få alternativ.

Däckmärkningen omfattar ej följande däck:
a) regummerade däck,
b) terränggående däck för yrkesmässigt bruk,
c) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990,
d) reservdäck för temporärt bruk (T-typ),
e) däck avsedda för hastigheter under 80 km/timme,
f) däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större,
g) däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna, som t.ex. dubbdäck,
h) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar.
För mer information se förordningen för energimärkningen av däck: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/energimarkning/dack2/dack/

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. Den 1 november 2012 infördes ny energiklassning på däck till personbil, lastbil och buss. Energimärkningen visar information om energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag samt buller. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bra grepp. Märkningen visar även det utvändiga rulljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A). 

Tänk på följande: 

 • För vinterdäck stämmer inte alltid klassificeringen av våtgrepp överens med däckets kvaliteter. Däckbranschens informationsråd har tagit fram en vägledning för jämförelse mellan tre typer av vinterdäck (dubbdäck, dubbfria däck för nordiska förhållanden och dubbfria däck för mellaneuropeiska förhållanden). Denna jämförelse finns på http://www.dackinfo.se/vinterdack/3-typer-vinterdack/. Ytterligare information om hur man ska tänka vid köp av vinterdäck finns hos Trafikverket, se https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Dack/Vad-kan-du-gora-for-att-minska-mangden-partiklar/Vinterdacksguide/.
 • Upphandlaren måste också vara uppmärksam på att kraven som finns i dokumentet är generellt ställda. De olika energiklasserna stämmer in på olika typer av fordon, exempelvis är A-klassade däck än så länge främst avsedda för elbilar. Om man är i behov av specialdäck såsom SUV-däck eller run-flat-däck så behöver man göra en egen marknadsanalys för att säkerställa utbudet. Inom vissa dimensioner finns också väldigt få alternativ.

Däckmärkningen omfattar ej följande däck:
a) regummerade däck,
b) terränggående däck för yrkesmässigt bruk,
c) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990,
d) reservdäck för temporärt bruk (T-typ),
e) däck avsedda för hastigheter under 80 km/timme,
f) däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större,
g) däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna, som t.ex. dubbdäck,
h) däck som är konstruerade endast för montering på fordon som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar.
För mer information se förordningen för energimärkningen av däck: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/energimarkning/dack2/dack/

 • KravID: 10203: 1
 • Versionsdatum: 2015-03-09
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.