Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Vinterdäck

Genom att ställa krav på vinterdäck ökar man trafiksäkerheten och begränsar utsläpp av partiklar till luft.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10227

Miljöaspekter

  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen

Vid användning av vinterdäck ska dubbfria däck användas. Undantag beviljas för fordon som kör i följande områden:

 

1)_______________

2)_______________

3)_______________ 

Intyg/kvitto på att dubbfria vinterdäck har köpts in kompletterat med företagsintyg. Eventuellt kan stickprov användas för att säkerställa att dubbfria vinterdäck används.

Detta krav ska användas om upphandlaren av olika anledningar vill att transportören ska köra med dubbfria vinterdäck. Upphandlaren måste bestämma om kravet ska användas, exempelvis på grund av lokala problem med partiklar, samt om områden ska undantas från kravet. Användning av dubbfria däck är viktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. Användning av dubbdäck är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kan vara viktigt av framkomlighetsskäl. Trafikverket menar att dubbdäck endast behöver användas om fordonet inte är utrustat med ESP (antisladdsystem). För vidare information, se motivtexten.

Upphandlaren måste definiera vilka områden som ska omfattas. Användning av dubbfria däck är viktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. Användning av dubbdäck är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kan vara viktigt av framkomlighetsskäl. Upphandlaren bör därför välja ut områden där problem med partiklar (PM10) föreligger och specificera dessa.

Slitagepartiklar i luften är ett problem i många svenska tätorter. De uppkommer när dubbdäcken nöter mot asfalt och river loss partiklar ur beläggningen. Partiklar i utomhusluften påverkar vår hälsa negativt. De irriterar luftvägarna och bidrar till att försämra olika lungsjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Användning av dubbdäck är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kan vara viktigt av framkomlighetsskäl speciellt om fordonet inte är utrustat med ESP (antisladdsystem).

Kravet i kriteriedokumentet måste därmed anpassas till rådande lokala omständigheter samt upphandlaren ska specificera vilka områden som där dubbdäcksfritt gäller.

Slitagepartiklar i luften är ett problem i många svenska tätorter. De uppkommer när dubbdäcken nöter mot asfalt och river loss partiklar ur beläggningen. Partiklar i utomhusluften påverkar vår hälsa negativt. De irriterar luftvägarna och bidrar till att försämra olika lungsjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Användning av dubbdäck är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kan vara viktigt av framkomlighetsskäl speciellt om fordonet inte är utrustat med ESP (antisladdsystem).

Kravet i kriteriedokumentet måste därmed anpassas till rådande lokala omständigheter samt upphandlaren ska specificera vilka områden som där dubbdäcksfritt gäller.

Slitagepartiklar i luften är ett problem i många svenska tätorter. De uppkommer när dubbdäcken nöter mot asfalt och river loss partiklar ur beläggningen. Partiklar i utomhusluften påverkar vår hälsa negativt. De irriterar luftvägarna och bidrar till att försämra olika lungsjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Användning av dubbdäck är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kan vara viktigt av framkomlighetsskäl speciellt om fordonet inte är utrustat med ESP (antisladdsystem).

Kravet i kriteriedokumentet måste därmed anpassas till rådande lokala omständigheter samt upphandlaren ska specificera vilka områden som där dubbdäcksfritt gäller.

  • KravID: 10227
  • Versionsdatum: 2012-10-30
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.