Miljömål

Produktgrupp

Köks- och serveringsutrustning

English version

Produktområdet omfattar all typ av utrustning som används för tillagning och servering i förskolans kök. En mängd olika material används för denna typ av produkter, t.ex. rostfritt stål, keramik, glas och plaster.

Läs mer

Upphandlingskriterierna omfattar inte livsmedelsförpackningar. De omfattar inte heller storköksmaskiner eller produkter för rengöring av köksutrustning.

Miljöaspekter

Ingående krav

Kvalificeringskrav
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD