Miljömål

Produktgrupp

Leksaker och hobbymaterial

English version

Miljöaspekter

Omfattning

Kraven omfattar

  • produkter  som CE-märkts under leksaksdirektivet, samt
  • hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts (exempel på hobbymaterial  är piprensare, flörtkulor, penslar m m som inte är avsedda för lek)

Leksakdirektivet omfattar produkter som har utformats eller är avsedda som leksaker inklusive hobbymaterial för barn under 14 år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. Med leksaker avses i dessa krav produkter enligt denna definition. 

Vilka krav som gäller för leksaker respektive för hobbymaterial framgår av kravrubrikerna.