Miljömål

Innehåll av färgämnen i hobbymaterial

English version

Det förekommer skadliga färgämnen och pigment som kan läcka ut till omgivningen och till barn som använder hobbymaterial. Det är därför viktigt att ställa krav för att undvika skadliga ämnen.

Teknisk specifikation KravID: 11090

Hobbymaterial 1 (filt, garn och tyg) i det offererade sortimentet ska inte innehålla de färgämnen som listas i tabellen nedan.

Beteckning

CAS-nummer

Disperse Blue 1

2475-45-8

Disperse Blue 3

2475-46-9

Disperse Blue 106

12223-01-7

Disperse Blue 124         

61951-51-7

Disperse Red 1

2872-52-8

Disperse Yellow 3

2832-40-8

Disperse Orange 3

730-40-5

Disperse Orange 37/76

13301-61-6

Basic Red 9

569-61-9

Solvent Yellow 1

60-09-3

Solvent Yellow 2

60-11-7

Solvent Yellow 3

97-56-3

Basic Violet 1

8004-87-3

Basic Violet 3

548-62-9

Acid Red 26

3761-53-3

Acid Violet 49

1694-09-3

1) Kravet omfattar hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

Förslag till bevis

  • Signerad leverantörsförsäkran om att färgämnena inte är tillsatta.

eller

  • Teknisk dokumentation där det framgår att produkterna av filt, garn och tyg inte innehåller de angivna färgämnena.

eller

  • Testprotokoll enligt SIS-standarden SS-EN 71-9:2005+A1:2007 samt SS-EN 71-10:2005 och SS-EN 71-11:2005 (halterna ska vara under detektionsgräns) eller likvärdigt.

Detta krav gäller hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts och inte därmed omfattas inte av leksaksdirektivet (Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet) och därmed tillämpas normalt inte standarden EN 71-9. ".

Kravet överensstämmer delvis med kraven för textil (KravID: 10007) men innehåller en kortare lista på ämnen baserad på SIS-standarden för leksaker, SS-EN 71-9:2005+A1:2007. Standarden finns att köpa från www.sis.se.

Färgämnen som är cancerogena eller sensibiliserande bör inte finnas i produkter för barn eftersom deras beteende gör att de kan exponeras för farliga ämnen i textil i större utsträckning än vuxna.

Att ställa krav på de listade färgämnena i hobbymaterial innebär att kraven kraven i standarden EN 71-9 för leksaker tillämpas även på hobbymaterial. Anledningen till att hobbymaterialet lyfts ut till ett avancerat krav är att verifikaten inte är lika lättillgängliga för företagen. I kriterierna för textil finns mer utförliga krav på färgämnen att använda vid upphandling av textilier.

  • KravID: 11090
  • Versionsdatum: 2017-08-31
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.