Miljömål

Innehåll av formaldehyd i hobbymaterial

English version

Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan och kan orsaka cancer. Genom att använda kraven kan innehållet i hobbymaterial minimeras.

Teknisk specifikation KravID: 11089

Hobbymaterial 1 (filt och tyg) i det offererade sortimentet ska inte innehålla formaldehyd (CAS: 50-00-0) i halter över 30mg/kg.

1) Kravet omfattar hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts.

Förslag till bevis

 • Signerad leverantörsförsäkran om att teknisk dokumentation finns.

eller

 • Teknisk dokumentation där det framgår att produkter av filt och tyg inte innehåller formaldehyd över 30mg/kg.

eller

 • Testprotokoll enligt SIS-standard SS-EN 71-10 och 11 eller likvärdigt.

eller

 • Certifieringssystem (giltiga certifikat) som uppfyller kravet kan användas på de delar av textil där de är tillämpliga, exempelvis:
  Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4
  eller
  Bra miljöval Textil Kriterier 2012
  eller
  Ökotex standard 100, 2017 för barnprodukter (produktklass I)

Kravet omfattar hobbymaterial som inte klassificerats som leksak och därför inte har CE-märkts såsom tyg och filt. Kravet överensstämmer med krav som finns i SIS-standarden SS-EN 71-9:2005+A1:2007, för barn under 3 år och tillgängliga delar av en leksak. Standarden finns att köpa från www.sis.se.

Formaldehyd används inom textilindustrin bland annat för skrynkel- och krympfribehandling samt smuts- och vattenavvisande behandling av textilier, men även som konserveringsmedel för att förhindra skadeangrepp under transport1. Formaldehyd är giftigt, allergiframkallande, kan skada arvsmassan (klass Muta. 2) och kan orsaka cancer (klass Carc. 1B). Formaldehyd är ett flyktigt ämne som därmed lätt dunstar ur produkter, därför är det viktigt att ställa krav på låga halter. Eftersom formaldehyd är klassificerat som CMR-ämnen regleras det i leksaksdirektivet med en haltgräns på 1000 mg/kg.

Kravet syftar till att säkerställa att även hobbymaterial håller den standard som gäller för leksaker till barn under 3 år enligt SIS-standarden SS-EN71-9: 2005+A1:2007.

 • KravID: 11089
 • Versionsdatum: 2017-08-31
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.