Miljömål

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Avfallsdeponering
 • Överutnyttjande av marktillgångar

Produktgrupp

Möbler

English version

Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. Det kan vara trävirke, träfiberskivor, metaller, plaster, läder/skinn, stoppmaterial, textilier och glas. Många material kan innehålla eller tillsättas hälso- och miljöfarliga ämnen eller ge upphov till stor kemikalieanvändning eller ge stora utsläpp vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas med nya.

Läs mer

När det gäller tekniska krav på möbeln, exempelvis storlek, ergonomi, hållfasthet, ytors motståndskraft mot slitage och säkerhet, har det i denna version av kriterierna för möbler inte angett några specifika krav.

Möbelns kvalitet har en viss betydelse ur miljösynpunkt, främst ur livslängdssynpunkt och hushållning av material och resurser, men det är också viktigt möbler skaffas för avsedd användning, underhålls på rätt sätt etc.

SIS tekniska kommitté för standarder på möbelområdet SIS/TK 391 ansvarar från svensk sida för löpande förvaltning och utveckling av internationella och europeiska standarder på området. På SIS webbplats, www.sis.se, finns mer information samt förteckning över gällande standarder.

Möbelfakta innehåller tekniska krav. Senaste versionen av möbelfakta lanserades under 2015. Mer information om branschens arbete finns på Möbelfaktas webbplats.

Svanens kriterier för möbler och inredning innehåller tekniska krav. Mer information finns på Svanens webbplats.

Miljöaspekter

 • Icke-hållbara förädlingskedjor
 • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
 • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Utsläpp av flyktiga kolväten
 • Avfallsdeponering
 • Överutnyttjande av marktillgångar

Omfattning

Möbler inom områdena kontor, vård, förskola, skola och utbildning samt offentliga miljöer. Små enkla komponenter som kardborreband, blixtlås, tygstroppar, möbeltassar och liknande som inte är tillverkade av PVC, omfattas inte av kraven.

Föremålet för upphandlingen

Hållbar upphandling av möbler

Ingående krav

Kvalificeringskrav
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Tilldelningskriterier
Särskilda kontraktsvillkor
Särskilda kontraktsvillkor
Hämta hem kraven via vår KRITERIE-WIZARD