Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Åtgärder för att undvika kontroversiella källor

English version

Konsumtion av produkter tillverkade av trä påverkar råvaruutvinning och skötsel av skogar och plantager. Skogsbruk bedrivs på många håll i världen på ett ohållbart sätt. Genom att ställa krav på att råvaran härstammar från legala och acceptabla källor säkerställs en hållbar råvaruanvändning.

Särskilda kontraktsvillkor KravID: 10148

Miljöaspekter

  • Icke-hållbara förädlingskedjor

Leverantören ska använda sig av robusta mekanismer/system för att spåra och kontrollera råvarans ursprung och undvika att den offererade varan kan kopplas till:

  1. Brott mot mänskliga rättigheter (ILO's kärnkonventioner nr: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) eller att traditionella rättigheter kränks (som har utövats under lång tid).
  2. Hot mot områden med höga bevarandevärden (eng. High Conservation Values) definierade i enlighet med HCV Network charter eller likvärdigt (se bilaga HCV).
  3. Naturliga ekosystem som konverteras (t.ex. att konvertera en regnskog till plantage) till annan markanvändning (undantag för konvertering/omföring på grund av mindre arealmässigt omfattande infrastrukturprojekt som t ex vägbyggen eller vindkraftsparker).

FSC-märkta produkter, PEFC-märkta produkter kompletterat med FSC:s Controlled Wood certifikat eller likvärdigt. Se även "Tillämpning skogsråvara".

Vid upphandling av pappersprodukter: detta krav gäller nyfiber.
  • KravID: 10148
  • Versionsdatum: 2011-06-28
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.