Miljömål

Miljöaspekter

 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Skogsråvarans ursprung

English version

Konsumtion av produkter som tillverkas av trä påverkar råvaruutvinning och skötsel av skogar och plantager. Skogsbruk bedrivs på många håll i världen på ett ohållbart sätt. Genom att ställa krav på att råvaran härstammar från legala och acceptabla källor säkerställs en mer hållbar råvaruanvändning.

Teknisk specifikation KravID: 10147

Miljöaspekter

 • Överutnyttjande av marktillgångar
 • Icke-hållbara förädlingskedjor

Råvaran i offererade produkter ska härröra från skogsbruk som uppfyller alla villkor nedan:

 1. Har legal ägande/nyttjanderätt.

 2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.

 3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.

 4. Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).

 • FSC eller PEFC-märkta produkter, eller likvärdigt, eller
 • Spårbara produkter som innehåller råvara med FLEGT-licens.
 • Mjukpapper kan även verifieras med licens enligt Svanen mjukpapper.
 • Tryck- och kopieringspapper kan även verifieras med licens enligt EU Ecolabel kopieringspapper och grafiskt papper samt Svanen kopierings- och tryckpapper.
 • Se även bilaga "Tillämpning skogsråvara".
Vid upphandling av pappersprodukter: detta krav gäller nyfiber.
 • KravID: 10147
 • Versionsdatum: 2011-06-28
Vad betyder det här? ”Versionsdatumet” talar om när hållbarhetskriteriet skapades eller senast uppdaterades. ”Senast granskad” talar om när vi senast kontrollerade att hållbarhetskriteriet fortfarande är aktuellt.