Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Buller
Fragetecken_lila.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

AV-produkter

English version

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för AV-produkter omfattar tv och projektorer. Tillverkning av AV-produkter medför stor påverkan på både miljömässig och social hållbarhet, vilken kan reduceras genom att använda produkterna under lång tid. För att minska miljöbelastningen från användningsfasen kan du som upphandlar ställa höga krav på produkternas energiprestanda. I kontorslokaler uppgår andelen el som används till AV- och IT-produkter till 51 % av verksamhetselen eller 27 % av den totala elanvändningen.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade AV-produkter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Buller

Kriteriearbete

Arbetsstart
Jun 2019
Remisstart
2019-11-06
Remisslut
2019-12-06
Publicering
Mar 2020