Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Buller
Fragepratbubblor_kvinna.jpg

Frågor om kriterierna?

Kontakta oss via vår frågeportal!

SaFunkarKriterierna.jpg

Så fungerar det

Så laddar du hem krav och söker i kriteriebiblioteket. En lathund till hur det fungerar.

Produktgrupp

AV-produkter

English version

Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för AV-produkter omfattar tv och projektorer. Tillverkning av AV-produkter medför stor påverkan på både miljömässig och social hållbarhet, vilken kan reduceras genom att använda produkterna under lång tid. För att minska miljöbelastningen från användningsfasen kan du som upphandlar ställa höga krav på produkternas energiprestanda. I kontorslokaler uppgår andelen el som används till AV- och IT-produkter till 51 % av verksamhetselen eller 27 % av den totala elanvändningen.

Föremålet för upphandlingen

Miljöanpassade AV-produkter

Miljömål

Miljöaspekter

  • Utsläpp av växthusgaser
  • Utsläpp av miljöfarliga ämnen
  • Utsläpp av hälsofarliga ämnen
  • Buller

Medverkande parter

Elektronikbranschen, Kammarkollegiet, Samsung, Sharp, TCO Development